FirmaOfertaCertyfikatyKontakt

Biuro Rachunkowe działa w oparciu o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz stosowne upranienia Ministra Finansów w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych:

Urszula Dobczyńska
numer świadectwa kwalifikacyjnego 1224/94

mgr Barbara Ludwig
numer świadectwa kwalifikacyjnego 23171/01

Kancelaria Doradztwa Podatkowego działa w oparciu o wpis na listę Krajowej Rady Doradców Podatkowych:

Urszula Dobczyńska - doradca podatkowy nr wpisu 04149
Legitymacja Krajowej Izby Doradców Podatkowych nr 391

Copyrights by Biuro-Net © 2005