FirmaOfertaCertyfikatyKontakt
Biuro-Net i Kancelaria doradztwa podatkowego to firmy rodzinne, których właścicielkami są Urszula Dobczyńska i mgr Barbara Ludwig.

Siedziby obu firm mieszczą się w nowo wybudowanym budynku biurowym w Bełku, przy ulicy Szczejkowickiej 7.

Biuro Rachunkowe i Kancelaria Doradztwa Podatkowego działa na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz stosownych uprawnień Ministra Finansów w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz usług doradztwa podatkowego.

Nasi Klienci to zakłady rzemieślnicze, firmy budowlane i transportowe, firmy handlowe i usługowe, Spółki z o.o., Spółki Cywilne i Partnerskie, Spółki Jawne, Związki Zawodowe, stowarzyszenia i fundacje, oraz osoby fizyczne uzyskujące przychody z najmu i dzierżawy. Obsługujemy klientów z województwa śląskiego, szczególnie z terenu gminy Czerwionka - Leszczyny, Orzesza, Ornontowic, Bujakowa, Żor, Rybnika, Raciborza, Łazisk i Mikołowa.

Naszym celem jest rzetelna i profesjonalna obsługa przez wykfalifikowanych i kompetentnych pracowników oraz firmy współpracujące na rzecz obsługi podmiotów gospodarczych z naszymi biurami.

Usługi doradztwa podatkowego wykonuje Urszula Dobczyńska - doradca podatkowy, jako odrębne Biuro działające od 1991 roku.

W budynku spółki mieści się punkt sprzedaży druków i artykułów biurowych.

S.C. Biuro-Net i Kancelaria Doradztwa Podatkowego oferuje usługi najwyższej jakości z zastosowaniem zasad etyki i rzetelności w biznesie ponosząc pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z wykonywanych zobowiązań podjętych w ramach świadczonych usług, zaś nad bezpieczeństwem tego czuwają firmy ubezpieczeniowe.

Ceny za nasze usługi są ustalane indywidualnie. Miernikiem ceny jest ilość dokumentów oraz zakres świadczonych usług.

Wyrażamy nadzieję, że jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom i zostać Państwa zaufanym partnerem.
Copyrights by Biuro-Net © 2005